• جزوه آیین دادرسی مدنی ترکمن
 • مجموعه آزمون های آزمایشی حقوقی(PDF)
 • ٰبسته تصویری استاد وکالت
 • نکته و تست تصویری تجارت عبدغیور + جزوه pdf
 • نکته و تست تصویری مدنی عبدغیور + جزوه pdf
 • نکته و تست تصویری دادرسی مدنی عبدغیور + جزوه pdf
 • جزوه pdf آیین مدنی عبدغیور 1401
 • تدریس تصویری آیین دادرسی مدنی عبدغیور1401
 • فایل مجموعه آزمون های طبقه بندی شده آزمون وکالت شهبازی 96-99
 • تدریس تصویری آیین دادرسی مدنی ترکمن1400
 • جزوه قوانین خاص حقوقی عبدغیور 1401 PDF
 • جزوه حقوق تجارت عبدغیور 1401 PDF
 • جزوه حقوق مدنی عبدغیور 1401 PDF
 • تدریس تصویری حقوق تجارت عبدغیور1401
 • تدریس تصویری حقوق مدنی عبدغیور1401
 • تدریس صوتی حقوق مدنی 3-6-7 جرعه نوش 1400
 • آموزش تصویری تکنیک های لایحه نویسی و دادخواست نویسی
 • تدریس تصویری جزا عمومی و اختصاصی رحمتی
 • تدریس تصویری حقوق جزا زارع
 • تدریس تصویری اصول فقه گلستانی
 • بسته جامع آیین دادرسی مدنی(تدریس کتاب 3 جلدی پیشرفته شمس)
 • تدریس تصویری اصول فقه شاهرودی
 • جزوه آیین دادرسی کیفری نوبهار طهرانی1401
 • تدریس تصویری آیین دادرسی کیفری نوبهار طهرانی1401
 • جزوه حقوق جزای عمومی و اختصاصی نوبهار طهرانی1401
 • تدریس تصویری جزا عمومی و اختصاصی نوبهار طهرانی1401
 • تدریس صوتی حقوق مدنی استاد شعبانی
 • نکته و تست تصویری اصول فقه حسین پور
 • نکته و تست تصویری حقوق اساسی
 • تدریس صوتی حقوق اساسی(آموزش توسط ۲ استاد)
 • تدریس صوتی حقوق مدنی استاد قربانی
 • تدریس صوتی حقوق مدنی ضرابی و عبدغیور
 • تدریس صوتی اصول فقه شبخیز
 • بسته صوتی 1000 تست حقوق مدنی توکلی+جزوهPDF
 • آموزش جامع حقوق مدنی (دو جلدی شومیز) محمدمهدی توکلی
 • مجموعه سوالات چهار گزینه ای آیین دادرسی کیفری احمد غفوری
 • شرح آزمونی قانون مجازات اسلامی احمد غفوری
 • شرح آزمونی آیین دادرسی کیفری احمد غفوری
 • مجموعه سوالات چهارگزینه ای حقوق جزای عمومی و اختصاصی
 • تدریس صوتی مقدمه علم حقوق
 • بسته صوتی 1000 تست دادرسی مدنی توکلی+جزوهPDF
 • بسته صوتی مرور و جمع بندی دادرسی مدنی استاد توکلی
 • بسته صوتی مرور و جمع بندی حقوق مدنی استاد توکلی
 • بسته صوتی مرور و جمع بندی تجارت توکلی
 • بسته نکته و تست حقوق تجارت توکلی
 • تدریس تصویری اسناد تجاری
 • تدریس صوتی جرم شناسی
 • بسته تصویری اکسیر وکالت
 • تدریس صوتی تحریرالوسیله ویژه آزمون های حقوقی
 • پکیج جامع اکسل
 • پکیج اکسل مقدماتی
 • پکیج کامل اکسل پیشرفته (توابع و فرمول‌نویسی)
 • تدریس تصویری حقوق مدنی ترکمن
 • دوره عزت نفس
 • آموزش تصویری خوشنویسی با خودکار
 • اداب معاشرت در سخنرانی
 • جزوه حقوق تجارت استاد توکلی(تایپی)
 • جزوه آیین دادرسی مدنی استاد توکلی(تایپی)
 • آموزش تصویری آیین نگارش مکاتبات اداری
 • آموزش تصویری انتخاب موضوع مقاله و پایان نامه
 • کارگاه آموزش اجرای احکام مدنی
 • کارگاه آموزش مسئولیت مدنی
 • کارگاه آموزش ارث استاد ضرابی
 • بسته آموزش تصویری صفرتاصد بورس(شروع قدرتمند بورس)
 • بسته الماس وکالت(رتبه شو)
 • تدریس صوتی حقوق مدنی گودرزی 96-97
 • تدریس صوتی آیین دادرسی مدنی استاد گودرزی
 • تدریس صوتی حقوق مدنی 2
 • تدریس صوتی حقوق مدنی 3
 • تدریس صوتی حقوق مدنی 4
 • تدریس صوتی حقوق مدنی 5
 • تدریس صوتی حقوق مدنی 6
 • تدریس صوتی حقوق مدنی 7
 • نقش قوه قاهره در رفع مسئولیت قراردادی در کنوانسیون بیع بین المللی کالا 1980 و حقوق ایران
 • نقش بیمه مهریه در خانواده
 • نقش انشا و اراده در تحقق عقد و آثار آن در تطبیق با حقوق کامن لا
 • نقش اکراه بر اراده و اثر آن
 • نظام حقوقی رسیدگی به اختلافات ناشی از ورزش فوتبال
 • نسبت بین حقوق شهروندی و حقوق بشر از منظر امام خمینی
 • نحوه جرم انگاری و ارکان جرم پیش فروش ساختمان بدون تنظیم سند رسمی از نظر سیاست جنایی تقنینی و حقوق جز
 • نحوه اجرای دستور موقت و اصول حاکم بر آن در رویه قضایی ایران
 • تدریس صوتی حقوق جزا عمومی و اختصاصی عظیم زاده97
 • تدریس صوتی آیین دادرسی کیفری استاد میرزایی98
 • تدریس صوتی تجارت رشیدی نسب 1400
 • فایل صوتی تدریس جامع حقوق مدنی توکلی
 • تدریس صوتی حقوق مدنی 8
 • فایل صوتی حقوق مدنی جرعه نوش
 • بسته صوتی همراه وکالت و قضاوت(تضمینی)
 • فایل صوتی حقوق تجارت دکتر فلاح 97
 • جزوه دستنویس اصول فقه شهبازی pdf
 • جزوه دستنویس شرکت های تجاری استاد قربانی pdf
 • جزوه دستنویس تجارت استاد گودرزی pdf
 • فایل صوتی جزای عمومی و اختصاصی دکتر سماواتی 97
 • تدریس تصویری حقوق بین الملل عمومی
 • فایل صوتی آیین دادرسی مدنی دکتر فلاح 97
 • تدریس صوتی حقوق مدنی جرعه نوش و ولدبیگی 98
 • فایل صوتی کلاس 430 تست حقوق مدنی توکلی
 • تدریس صوتی تجارت درودیان و رشیدی نسب 97
 • تدریس صوتی اصول فقه بخشی 96
 • بسته هاي آموزشي آزمون وكالت
 • تدریس صوتی دادرسی مدنی استاد باقی
 • تدریس صوتی تجارت 1-2-3-4 استاد باقی
 • تدریس صوتی مدنی1-2-3-6-7-8 استاد باقی
 • تدریس صوتی حقوق ثبت ویژه آزمون های حقوقی
 • ناممکن شدن اجرای تعهد در حقوق ایران و بیع بین الملل
 • موانع دسترسی زنان بزهکار به عدالت کیفری در نظام کیفری ایران
 • موارد مجاز سقط جنین و بررسی عسر و حرج در آن
 • مقایسه اعتبارات اسنادی باسایر روشهای پرداخت در تجارت بین الملل
 • مقایسه اصول و قواعد حاکم بر ایفای تعهدات در حقوق مدنی و حقوق تجارت
 • مفهوم واردات موازی از دیدگاه حقوق مالکیت صنعتی
 • بسته آزمون سردفتری اسناد رسمی1401
 • حقوق ثبت املاک رجبی
 • تدریس صوتی تحلیل آراء ثبتی و قضایی
 • تدریس صوتی آیین دادرسی در امور ثبتی دکتر آذربایجانی
 • تدریس صوتی اراضي و املاك دکتر پیلوار
 • تدریس صوتی حقوق جزای عمومی و اختصاصی دکتر فرهی
 • جزوه اصول فقه شبخیز(دستنویس)
 • جزوه مدنی 5 و8 باقری راد(تایپی)
 • جزوه مدنی قربانی(دستنویس)
 • تدریس صوتی قوانین خاص حقوقی
 • تدریس صوتی قوانین خاص جزایی
 • تدریس صوتی حقوق مدنی استاد برادران
 • تدرییس تصویری متون حقوقی دکتر رمضانی
 • بیش از 1500 لغت حقوقی
 • فایل صوتی نکته و تست و جمع بندی
 • جزوه اصول فقه استاد شهبازی( تایپی)
 • جزوه حقوق مدنی 3-6-7 جرعه نوش(دستنویس)
 • معیارهای صلاحیت قوه مجریه در وضع مقررات(مطالعه تطبیقی در حقوق ایران، ‌فرانسه و آمریکا)
 • مطالعه‌ی مقایسه‌ای جرم پول‌شویی در حقوق کیفری ایران و افغانستان
 • مطالعه ی نقض اساسی قراردادها با تاّکید بر حقوق ایران و مقررات بین المللی
 • مطالعه تطبیقی مبارزه با تامین مالی تروریسم درحقوق ایران و حقوق بین الملل
 • مطالعه تطبیقی حق حبس در معاملات معاوضی در حقوق ایران و فقه اسلامی
 • مصونیت بانک های مرکزی در حقوق بین الملل با تاکید بر توقیف اموال بانک مرکزی ایران توسط ایالات متحده
 • مسئولیت مدنی و انتظامی باشگاه ها و مؤسسات ورزشی در حقوق ایران و کشورهای اروپایی
 • مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در پرتو قانون مجازات اسلامی
 • مسئوليت پرسنل نیروهای مسلح در خصوص تیراندازی درحین انجام وظیفه یا به سبب انجام وظیفه
 • مسوولیت مدنی ناشی از نقض حریم خصوصی
 • مسوولیت مدنی ناشی از انتقال خون آلوده
 • پایان نامه مسوولیت کیفری سلسله مراتب فرماندهی در نیروهای مسلح
 • مسائل حقوقی اتباع بیگانه
 • بسته کارشناسی ارشد حقوق جزا
 • بسته کارشناسی ارشد حقوق خصوصی
 • بسته طلایی وکالت۱۴۰۱
 • بسته کامل تدریس صوتی استاد باقی
 • فایل صوتی کارگاه حقوق مدنی استاد خجسته
 • تدریس صوتی بین الملل خصوصی دکتر دانش پژوه
 • تدریس صوتی داوری بین الملل دکتر اخوان فرد
 • فایل تصویری تحلیل 3 سال سوالات اصول فقه
 • فایل تصویری تحلیل 3 سال سوالات حقوق مدنی استاد خجسته
 • فایل صوتی نکات مهم آیین دادرسی مدنی دکتر توکلی
 • فایل صوتی نکات مهم حقوق تجارت دکتر توکلی
 • تدریس صوتی تعارض قوانین در اسناد و اموال دکتر رجبی
 • آموزش کاربردی لایحه نویسی
 • تدریس صوتی متون فقه دکتر قبولی
 • تدریس تصویری حقوق ثبت تفکریان
 • بسته ویژه آمادگی آزمون مرکز وکلای قوه قضاییه 1401
 • جزوه دستنویس آیین دادرسی کیفری میرزایی
 • جزوه دادرسی مدنی عمروانی(دستنویس)
 • جزوه حقوق مدنی ترکمن1400
 • کتاب صوتی شرح قانون اجرای احکام مدنی مهاجری
 • کتاب صوتی شرح اصطلاحات حقوق مدنی و کیفری علی آقایی
 • کتاب صوتی ادله اثبات دعوا در امور کیفری و مدنی استاد دیانی
 • مقدمه ای بر حقوق و رویه کیفری بین المللی(ترجمه امیری و عامری)
 • کتاب صوتی حقوق مدنی 1 و 3 و 4 و 6 شهیدی
 • کتاب صوتی محشای قانون مجازات اسلامی گلدوزیان
 • کتاب صوتی حقوق جزای عمومی اردبیلی
 • کتاب صوتی آیین دادرسی کیفری خالقی
 • مذاکرات مقدماتی قبل از ایجاب و قبول در قراردادهای بين‌المللي و تطبیق آن با حقوق ایران
 • مبانی و مصاديق توكيل ناپذيري ادله اثبات دعوي در حقوق خصوصی ایران
 • مبانی مسؤولیت حقوقی پیش قرارداد در فقه امامیه، حقوق ایران با مطالعه تطبیقی حقوق انگلستان
 • مبانی حقوقی دارا شدن بلاجهت در حقوق ایران و مصر
 • جزوه تجارت دکتر ملکی
 • جزوه جزا اختصاصی ساولانی
 • مجموعه تدریس صوتی حقوق خانواده
 • کتاب صوتی 504 واژه انگلیسی
 • کتاب های صوتی حقوق ثبت+کارگاه های اساتید
 • تدریس صوتی متون فقه 3 استاد
 • مباني حقوقي ايفاء دين از ناحيه غير مديون و استثنائات وارده بر ذیل ماده 267 ق م
 • ماهیت، شرایط و آثار قراردادهای درمان با تاکید بر اسناد بین المللی
 • تدریس صوتی اصول فقه استاد شهبازی
 • ماهیت حقوقی شرط فاسخ در قراردادها
 • ماهیت و شرایط ایفای تعهد در حقوق ایران و مصر
 • ماهیت و احکام دعوای اضافی در حقوق ایران
 • گرايش حقوق خصوصی بررسی عیب وآثار حقوقی آن درعقد اجاره درحقوق ایران ومصر
 • گرایش حقوق خصوصی (M.A.) دلالی در نظام حقوقی ایران
 • گرایش حقوق خصوصی - اجتماع حق فسخ با جبران خسارت
 • گرایش حقوق تجارت بین¬الملل-قراردادهای نفتی بای بک در تولید و قابلیت اعمال آن در صنعت نفت ایران
 • گرایش حقوق بین¬الملل -حل و فصل اختلافات تجاری بین¬المللی در اتاق بازرگانی بین¬المللی
 • گرایش حقوق خصوصی تفاوت های فسخ و انفساخ در حقوق ایران و فقه امامیه
 • قوه قاهره در نظام های حقوقی مختلف ( ایران، انگلیس، آمریکا، فرانسه)
 • قلمرو شمول قواعد عمومی قراردادها در انحلال قراردادهای مالکیت فکری(لیسانس و واگذاری کامل)
 • قلمرو اعتبار شرایط صحت معامله در ایقاع
 • قراردادهای اداری از منظر قواعد عمومی قراردادها
 • علل بروز فساد اداری و بررسی تاثیرآراء دیوان عدالت اداری در پیشگیری از آن
 • عقد استصناع در حقوق ایران
 • عقد احتمالی در حقوق ایران و مصر
 • طواری رسیدگی از طریق داوری
 • ضمانت اجرای تخلف از تعهدات منفی قراردادی (مطالعۀ تطبیقی در حقوق مدنی ایران و افغانستان)
 • ضمانت در تعهدات
 • شیوه‌های تعیین قانون حاکم بر ماهیت دعوی در داوری‌های تجاری بین‌المللی با تأکید بر رویه قضایی
 • شیوه جبران خسارت در حقوق ایران و بیع بین المللی کالا (1980 وین)
 • شرایط و ضوابط تملک اراضی برای طرح های عمومی و دولتی
 • شرایط صحت شروط ضمن عقد و شرط نتیجه -.مطالعه تطبیقی شرط نتیجه باحقوق فرانسه
 • پایان نامه شرایط احکام و آثار توقیف ، تأخیر و تعطیل اجرای احکام مدنی
 • تدریس صوتی آیین دادرسی مدنی ترکمن
 • تدریس صوتی آیین دادرسی مدنی السان
 • تدریس صوتی آیین دادرسی مدنی توکلی
 • تدریس صوتی حقوق مدنی گودرزی 96
 • تدریس صوتی آیین دادرسی کیفری طهرانی
 • تدریس صوتی آیین دادرسی کیفری ساولانی 1400
 • تدریس صوتی آیین دادرسی کیفری سماواتی
 • تدریس صوتی حقوق تجارت خجسته
 • تدریس صوتی اصول فقه سماواتی
 • تدریس صوتی اصول فقه حسین پور
 • تدریس صوتی اصول فقه باقری راد
 • تدریس صوتی حقوق جزا طهرانی
 • تدریس صوتی حقوق جزا سماواتی 95
 • تدریس صوتی حقوق جزا ساولانی1400
 • تدریس صوتی حقوق مدنی ترکمن1400
 • تدریس صوتی حقوق مدنی شهبازی 96-98
 • 📀 پک مرور نهایی و طلایی دروس وکالت و قضاوت
 • تدریس صوتی حقوق تجارت ملکی
 • تدریس صوتی حقوق تجارت فرحناکیان
 • تدریس صوتی حقوق تجارت توکلی
 • 2000 کارتحقیقی و پایان نامه آماده رشته حقوق(دانلود آنلاین)
 • بسته جامع وکالت و قضاوت(بسته اقتصادی)